ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Права та обов`язки членів ФЕДЕРАЦІЇ

Члени ФЕДЕРАЦІЇ мають право:
 • брати участь в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності ФЕДЕРАЦІЇ та/ або віднесені до її компетенції в порядку, визначеному цим СТАТУТОМ;
 • обирати і бути обраними до керівних і контролюючих органів ФЕДЕРАЦІЇ згідно з положеннями СТАТУТУ (крім Членів за класом “Е”);
 • отримувати інформацію про діяльність ФЕДЕРАЦІЇ в обсязі, встановленому Загальними зборами ФЕДЕРАЦІЇ, з урахуванням вимог щодо збереження конфіденційності;
 • користуватися допомогою ФЕДЕРАЦІЇ при захисті своїх прав і законних інтересів;
 • вказувати на свою приналежність до ФЕДЕРАЦІЇ при здійсненні рекламних заходів;
 • в приоритетному порядку користуватись інтелектуальною, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базами ФЕДЕРАЦІЇ і створених нею підприємств та госпрозрахункових організацій;
 • ініціативи вносити на розгляд ФЕДЕРАЦІЇ будь-які питання, що відносяться до її компетенції;
 • одержати належним чином посвідчену копію СТАТУТУ в будь-який момент, починаючи з дати прийняття рішення про його вступ до ФЕДЕРАЦІЇ, а також одержувати копії усіх документів, які приймаються керівними органами ФЕДЕРАЦІЇ;
 • вийти зі складу ФЕДЕРАЦІЇ у порядку, встановленому цим СТАТУТОМ.

Члени ФЕДЕРАЦІЇ зобов'язані:

 • дотримуватися вимог положень цього СТАТУТУ та виконувати рішення керівних органів ФЕДЕРАЦІЇ, прийнятих згідно з їхніми повноваженнями;
 • своєю діяльністю активно сприяти досягненню мети, що стоїть перед ФЕДЕРАЦІЄЮ;
 • у встановлені терміни сплачувати членські внески;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію, яку отримано в рамках їхньої участі у ФЕДЕРАЦІЇ;
 • надавати інформацію ФЕДЕРАЦІЇ в межах, які визначені цим СТАТУТОМ, якщо це не суперечить законодавству України.
 • в приоритетному порядку користуватись інтелектуальною, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною б