ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Загальні відомості про Федерацію

Метою створення ФЕДЕРАЦІЇ є сприяння розвитку посередницької діяльності на страховому ринку в Україні, представництво інтересів Членів ФЕДЕРАЦІЇ в органах державної влади та управління, захист прав та інтересів учасників посередницької діяльності на ринку страхових послуг, забезпечення всебічних зв'язків із громадськістю, тощо.

Предметом діяльності федерація визначаються наступні напрямки.

Співробітництво з учасниками національного та міжнародного страхових ринків (у тому числі страховими компаніями і професійними об’єднаннями), державними регуляторними та іншими органами, а також усіма іншими суб’єктами (як України, так і міжнародного співтовариства), що у будь-який легітимний спосіб мають відношення до страхового бізнесу та пов’язаних з ним видів діяльності.

Розглядуване співробітництво будуватиметься на багатоспектровій основі і буде направлене на створення концепції страхового посередництва України та адаптацію її до міжнародної концепції розвитку страхового посередництва, розробку належної

Розробка професійних стандартів, етичних норм та правил, які можуть бути використані з метою посилення якісного рівня надання послуг її (Федерації) Членами.

технічної та законодавчої бази в сфері страхової діяльності в цілому та страхового посередництва, зокрема, здійснення інших заходів, які забезпечуватимуть розвиток страхової індустрії та страхового посередництва в інтересах як безпосередньо учасників страхової діяльності, так і держави та суспільства взагалі.

Допомога Членам у підвищенні кваліфікації та професійного рівня їхніх працівників; для цього ФЕДЕРАЦІЯ сприятиме організації та проведенню конференцій, дискусій, інших різноманітних заходів, метою яких буде надання професійних, освітніх теоретичних та практичних консультацій, тощо.

Головне

Генеральний директор ФСПУ
Іншаков С.В.

Підтримка інтересів Членів у відносинах із третіми особами, включаючи державні органи та масс-медіа (засоби масової інформації).

Розвиток партнерських стосунків з іншими подібними до ФЕДЕРАЦІЇ організаціями, як на національному, так і на міжнародному рівні, в рамках реалізації предмету та програми своєї діяльності.

НОВИНИ