ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Нормативні акти зарубіжних країн

Європейський Союз
  1. ДИРЕКТИВА (ЄС) 2016/97 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (DOC)
  2. ДИРЕКТИВА 2002/92/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ «Про посередництво у страхуванні» (PDF)
  3. ДИРЕКТИВА 2009/138/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 25 листопада 2009 року "про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування (Платоспроможність II)" (переклад)
  4. DIRECTIVE 2009/138/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
Російська Федерація
  1. Гражданский Кодекс РФ Глава 48. "Страхование"
  2. Закон РФ №4015-1 от 27 ноября 1992 г. "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (ред. от 22.04.2010)
Республіка Білорусь
  1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь Глава 48. "Страхование"
  2. Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»
Республіка Польща
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny
  2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej

НОВИНИ