ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Предмет діяльності Федерації

В рамках реалізації предмету своєї діяльності ФЕДЕРАЦІЯ:
  • співпрацює з органами державної влади та управління щодо напрацювання напрямків і методів вдосконалення базису ведення посередницької діяльності на страховому ринку України;
  • співпрацює з засобами масової інформації, може випускати інформаційно-професійні бюлетені та надавати інші матеріали, здійснювати комплексні рекламно-інформаційні заходи;
  • забезпечує своїх членів методичними, методологічними та інформаційно-консультаційними матеріалами та допомогою у всіх справах, що стосуються посередницької діяльності в сфері страхування та, власне, страхування;
  • вивчає існуючий досвід щодо розробки та практичного впровадження професійних та етичних стандартів (норм, правил) в юрисдикціях зарубіжних країн і їхніх союзів, а також стосовно інших професійних напрямків;
  • здійснює напрацювання теоретичних основ та забезпечує набуття практичних навичок щодо дії вищевказаних категорій в українському законодавчому та бізнесовому полі;
  • проводить семінари, конференції, симпозіуми, провадить заходи щодо обміну досвідом роботи, а також сприяє встановленню ділових та професійних контактів на різних рівнях;
  • забезпечує надання рекомендацій щодо ефективного здійснення посередницької діяльності в сфері страхування, її розвитку та вдосконалення;
  • здійснює координаційну роботу в діяльності Членів ФЕДЕРАЦІЇ стосовно сфери їхніх спільних інтересів;
  • залучає представників Членів ФЕДЕРАЦІЇ до участі у заходах, що проводяться органами державної влади та управління, іншими організаціями і приурочені тим чи іншим питанням та/або проблемам, що стосуються розвитку посередницької діяльності в сфері страхування та страхової діяльності в Україні;
  • вчинює інші необхідні і не заборонені чинним законодавством дії для забезпечення виконання своїх функцій.

НОВИНИ