ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Основні принципи Федерації

В своїй діяльності ФЕДЕРАЦІЯ керується такими принципами:
  • верховенства закону і законності та підпорядкування рішенням, які приймаються керівними органами ФЕДЕРАЦІЇ в рамках їхньої компетенції та законодавства України;
  • гласності та відкритості;
  • добровільного членства у ФЕДЕРАЦІЇ та добровільної участі Членів у заходах, що проводяться за рішенням керівних органів ФЕДЕРАЦІЇ;
  • самостійності та незалежності від державних органів та інших організацій;
  • невтручання Членів ФЕДЕРАЦІЇ у ведення бізнесової діяльності один одним;
  • рівної можливості Членів ФЕДЕРАЦІЇ користуватися матеріально-технічною базою ФЕДЕРАЦІЇ;
  • забезпечення компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів ФЕДЕРАЦІЇ;
  • взаємної довіри та взаємодопомоги у відносинах між Членами ФЕДЕРАЦІЇ.

НОВИНИ