ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Меморандум про співробітництво

Всеукраїнська громадська організація «Фінансова грамота України» (надалі - ВГО «Фінграмота України») в особі Голови Правління Стрельнікова Михайла Вікторовича, діючого на підставі Статуту та Федерація страхових посередників України ( надалі – ФСПУ), в особі директора Іншакова Сергія Валерійовича, що діє на підставі Статуту, названі в подальшому Сторонами, в інтересах розбудови в України фінансової грамоти для споживачів фінансових послуг, заключили цей Меморандум про наступне:

Федерацією страхових посередників України було проведено прес-конференцію на тему «Посередництво на страховому ринку України».

Під час зустрічі с журналістами обговорювались актуальні проблеми страхового посередництва, а саме питання етики конкуренції, діяльність «лжеброкерів», концепція розвитку страхового посередництва.

Керівництво Федерації надало коментарі щодо проектів нормативно-правових документів в сфері страхового посередництва, які на даний час знаходяться в роботі Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

НОВИНИ