ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

проект Закону України "Про страхування" р.№1797-1

Повідомляю, що у першому читанні засідання Верховної Ради України прийнято проект Закону України "Про страхування" р.№1797-1.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект "Про страхування". 

За проект закону №1797-1 проголосували 242 народних депутатів. Нова редакція закону "Про страхування" враховує базові рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європарламенту та Ради від 25 листопада 2009 року "Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування включаючи платоспроможність II". 

Проектом пропонується забезпечити розв'язання таких проблем: реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та введення нового порядок їх реєстрації; визначення класифікації галузей та видів страхування відповідно до рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС. Також пропонується створити інститут професійних перестраховиків та виділити у зв'язку з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення якого необхідно отримати ліцензію. 

Крім того, законопроектом пропонується встановити порядок розкриття інформації страховиками для забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного нагляду за страховою діяльністю. Проект закону передбачає встановлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів страховика, його системи управління та розкриття інформації та визначення умов доступу до діяльності на території України страховиками-нерезидентами. 

Також передбачається встановлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у страховика; встановлення вимог до системи корпоративного управління страховика; визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування та надання можливості впровадження інституту саморегулювання для страховиків тощо. 

Економічна правда

НОВИНИ