ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

Трансформація сектору небанківських фінансових установ триває, більшість сегментів ринку зберігають прибутковість – Огляд небанківського фінсектору

У І кварталі 2021 року майже всі сегменти небанківського фінансового ринку наростили обсяги операцій порівняно з I кварталом 2020 року. Зниження в річному вимірі спостерігалося лише за операціями факторингу. Більшість сегментів ринку залишаються високоприбутковими.
Продовжилася трансформація ринку небанківських фінансових послуг, переважно шляхом добровільного виходу з ринку низки неактивних фінансових компаній. Національний банк, спираючись на оновлену регуляторну базу, застосував заходи впливу до порушників регуляторних вимог. Очікуване оновлення законодавства з регулювання небанківського фінансового ринку сприятиме подальшому розвитку сектору, підвищенню його прозорості та платоспроможності, належному управлінню ризиками та захисту прав споживачів.

Страхові компанії

У I кварталі активи страховиків зменшилися на 1% порівняно з попереднім кварталом. Валові страхові премії незначно знизилися переважно через сезонне зменшення надходжень від страхування в корпоративному секторі та від страхування життя. Водночас у річному вимірі обсяг премій у сегментах ризикового страхування й страхування життя зріс на 6%.

Кількість страхових компаній – порушників вимог регулятора до платоспроможності залишається суттєвою. Станом на 1 квітня 2021 року 44 страховики-ліцензіати не виконували норматив платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів. Страховики, що допускають порушення нормативів, подають до НБУ плани відновлення показників діяльності або ж усувають порушення в стислий термін.

Кредитні спілки

Активи кредитних спілок та їхнє кредитування зростають дуже повільно. Частка непрацюючих кредитів у І кварталі перевищила докарантинний рівень 2020 року на 2–4 в. п. Незважаючи на низьку операційну ефективність кредитні спілки отримали прибуток у І кварталі внаслідок скорочення відрахувань до резервів кредитних збитків, а також завдяки зниженню співвідношення операційних витрат до операційних доходів. Зростання операційних доходів було обумовлено збільшенням процентного спреду. Незадовільні фінансові показники діяльності кредитних спілок призводять до значної кількості порушників нормативів. Так, у І кварталі 9 кредитних спілок порушували вимоги до достатності капіталу.

Фінансові компанії та ломбарди

Активи фінансових компаній у І кварталі суттєво знизилися переважно внаслідок виходу з ринку найбільшої за обсягом активів компанії, що працювала з юридичними особами. Натомість кредити фінкомпаній домогосподарствам зростають три квартали поспіль після скорочення на початку коронакризи. Факторингові операції скоротилися найбільше, переважно через сезонне зниження активності фінкомпаній в сегменті купівлі простроченої заборгованості. Також через сезонне зниження ділової активності скоротився обсяг операцій фінансового лізингу. Водночас прибутки фінансових компаній у І кварталі були рекордними за останні три роки. Обсяг нового кредитування ломбардами у І кварталі зменшився майже на 8% порівняно з попереднім кварталом, проте незначно зріс у річному вимірі. Діяльність ломбардів залишається прибутковою.

НОВИНИ