ФСПУ це федерація страхових посередників України, страховий ринок, послуги, брокер

РАЗДЕЛЫ

ПУБЛІКАЦІЇ

Меморандум про співробітництво

Оригінал Меморандуму (в форматі doc 44,5Kb)

Всеукраїнська громадська організація «Фінансова грамота України» (надалі - ВГО «Фінграмота України») в особі Голови Правління Стрельнікова Михайла Вікторовича, діючого на підставі Статуту та Федерація страхових посередників України ( надалі – ФСПУ), в особі директора Іншакова Сергія Валерійовича, що діє на підставі Статуту, названі в подальшому Сторонами, в інтересах розбудови в України фінансової грамоти для споживачів фінансових послуг, заключили цей Меморандум про наступне:

Стаття 1

1.1 Сторони висловлюють згоду щодо об’єднання своїх зусиль та співпраці з метою створення концептуальних, науково – дослідних, консультативних умов для реалізації державних програму сфері фінансової грамотності, в тому числі з метою:

- привернення уваги до існуючих проблем у фінансовій сфері України та сприяння їх вирішенню;

- здійснення інформаційно-просвітницької роботи щодо роз’яснення норм і положень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та рекламного законодавства, з метою підвищення правової обізнаності та поінформованості споживачів через ЗМІ та мережу Інтернет;

- видання інформаційного Всеукраїнського інформаційного бюлетеню «Фінансова грамота України»;

- створення ренкінгового агентства, яке буде щоквартально оприлюднювати споживчій ренкінг фінансових установ по всіх областях України;

- створення умов, які спрямовані на зниження напруженості в суспільстві і формуванню позитивного іміджу фінансової системи серед населення України;

- приведення механізму захисту прав споживачів у відповідність до існуючих економічних та соціальних реалій, забезпечення належного балансу між інтересами захисту прав споживачів та забезпечення свободи здійснення діяльності у фінансовій сфері;

- сприяння удосконалення законодавства, необхідних нормативно-правових актів у фінансовій сфері щодо захисту прав споживачів у відповідності до вимог відповідних міжнародних документів;

- співпраці у межах встановлених нормативно-правових актів України з НБУ, державними органами влади та різноманітними міжнародними організаціями;

- усвідомлення державою і суспільством важливості вирішення проблем споживачів фінансових послуг як одного з чинників ефективності ринкових перетворень;

- моніторингу виконання обов’язків фінансових установ щодо забезпечення споживачів наочною та доступною інформацією про фінансові послуги, що пропонуються, їх споживчі властивості;

- створення та функціонування громадських приймалень у всіх містах України для накопичення й аналізу достовірної інформації про наявні недоліки у роботі фінансових установ та надання реальної допомоги у поінформованості споживачів фінансових послуг.

Стаття 2

2.1. Відповідно до вимог чинного законодавства Сторони обмінюються інформацією, що стосується цілей цього Меморандуму, та сприяють розбудови в України фінансової грамоти для споживачів фінансових послуг.

2.2. Сторони здійснюють взаємодію шляхом виконання погоджених календарних планів спільної работи на півріччя, які оформлюються у вигляді додатків до цього меморандуму, та є його невідємною частиною.

2.3. Сторони проводять взаємні консультації, зустрічі фахових представників для обміну діловою інформацією з конкретних програм та проектів, організовують симпозіуми, презентації, семінари, конференції, громадські обговорення тощо.

2.4.Для вирішення конкретних питань свого співробітництва Сторони можуть створювати робочі групи і тимчасові колективи у складі представників Сторін та з правом залучення фахівців з інших структур.

2.5. Сторони спільно розробляють проекти в межах потреб та цілей цього Меморандуму.

Стаття 3

3.1. Сторони домовились надавати взаємну підтримку діловим ініціативам в інтересах розбудови в України фінансової грамоти для споживачів фінансових послуг.

3.2. Сторони домовились проводити сумісну роботу по організації фінансової освіті та захисту прав споживачів фінансових послуг.

3.3. Сторони домовились, що ФСПУ буде розміщати інформацію про сумісну діяльність з ВГО «Фінграмота України» у ЗМІ, а ВГО «Фінграмота України», у свою чергу, буде оприлюднювати інформацію про сумісну діяльність з ФСПУ.

3.4. Сторони домовились, що ФСПУ буде всіляко сприяти діяльності ВГО «Фінграмота України» по відкриттю та функціонуванню громадських приймалень у регіонах України.

3.5 Сторони домовились, що ФСПУ сприятиме проведенню постійного аналізу якості фінансових послуг, що надаються споживачам, для підвищення рівня якості цих послуг.

3.5 Сторони домовились, що ФСПУ сприятиме залученню фізичних та юридичних осіб до лав ВГО «Фінграмота України».

Стаття 4

4.1. Цей Меморандум набирає сили з моменту його підписання Сторонами.

4.2. Зміни та доповнення, оформляються за спільною згодою Сторін окремими протоколами, які є невід’ємними частинами Меморандуму.

4.3. Цей Меморандум укладено у двох примірниках на двох сторінках, українською мовою.


Меморандум про співробітництво (doc)